ZREZYGNUJ I ZARZĄDZAJ SWOJĄ SUBSKRYPCJĄ

OPCJA 1: ZREZYGNUJ Z CAŁEJ SUBSKRYPCJI

Proszę, NIE przysyłajcie mi więcej żadnych maili.

Tak
Nie

Uwaga:

Ta operacja oznacza rezygnację z maili otrzymywanych ze wszystkich kanałów Access Consciousness.

Jednak nie oznacza rezygnacji z maili wysyłanych przez poszczególnych facylitatorów Access Consciousness, ponieważ oni są niezależnymi podwykonawcami i prowadzą własne programy mailingowe.

Czy jesteś facylitatorem lub partnerem Access Consciousness?


Jeśli jesteś facylitatorem lub partnerem Access Consciousness, sugerujemy, abyś skorzystał z OPCJI 2, ponieważ w ten sposób będziemy mogli nadal wysyłać do Ciebie informacje dotyczące Twojego biznesu.

OPCJA 2: WYBIERZ

Lubimy dawać Ci wybór! Poniżej znajdziesz dwie kategorie maili, które regularnie wysyłamy. Tutaj możesz nas powiadomić, które z nich życzysz sobie otrzymywać w przyszłości.

Maile ogólne

Chciałbym nadal otrzymywać ogólne maile z Access Consciousness z informacjami, podarunkami i ofertami.

Tak
Nie

Newslettery

Chciałbym nadal otrzymywać newslettery i aktualizacje Access Consciousness. One mogą być globalne, regionalne lub krajowe.

Tak
Nie

(Adres email, którego użyłeś do subskrypcji lub rejestracji do konta.)